Most Common Girl Names Starting With S

This is a list of the most common girl names starting with the letter S, based on babies born in the United States in the year 2023.

Names
NameBirths
Sophia 11,944
Sofia 7,641
Scarlett 6,288
Stella 4,357
Sadie 3,586
Sophie 3,578
Sarah 2,749
Savannah 2,739
Serenity 2,548
Skylar 2,522
Samantha 2,363
Sienna 1,989
Summer 1,960
Sage 1,945
Sloane 1,890
Sara 1,587
Sutton 1,456
Saylor 1,387
Selena 1,304
Stevie 1,252
Samara 1,190
Sawyer 1,120
Shiloh 1,099
Selah 1,010
Sydney 1,001
Serena 817
Sabrina 770
Sunny 749
Sarai 748
Salem 729
Sylvie 725
Sylvia 722
Saige 710
Skye 683
Scarlet 659
Stephanie 654
Sevyn 551
Sierra 522
Sariyah 517
Sasha 481
Scottie 481
Skyler 475
Shelby 444
Siena 443
Sloan 421
Selene 398
Sky 358
Savanna 354
Samira 349
Skyla 343
Scout 336
Stormi 307
Sol 301
Salma 295
Simone 285
Solana 283
Sarahi 277
Saoirse 270
Saanvi 267
Sapphire 264
Seraphina 264
Soleil 263
Shay 255
Sariah 255
Shea 246
Spencer 243
Scarlette 240
Siya 236
Sandra 233
Sailor 230
Salome 221
Susan 218
Soraya 212
Sonia 181
Sterling 179
Sunday 178
Susanna 176
Sharon 173
Sally 170
Sana 170
Sia 168
Sofie 163
Skylynn 163
Selina 163
Silvia 162
Symphony 157
Safiya 156
Safa 155
Sybil 153
Saniyah 150
Serafina 147
Santana 141
Storm 140
Stacy 138
Shirley 137
Shayla 130
Sanai 130
Sunnie 129
Shanaya 128
Sidney 127